יום ראשון, כא' בתשרי התשע"ז | הושענא רבא | ערב שמחת תורה
פורומים: